پیوندها

تصویبنامه ها و بخشنامه های سال 88
_____________________________________شهريور 1388_____________________________________
فايلها
100-20509.tif 276.64 KB ضوابط اجرايي كارهاي اماني در طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي استاني
______________________________________اسفندماه 1388______________________________________
فايلها
18-28640.tif 84.558 KB اهداف گزارشگري مالي
______________________________________بهمن ماه 1388______________________________________
فايلها
222169.tif 20.665 KB تصويبنامه در خصوص بهاي خدمات پست
216454.tif 121.587 KB آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني
219788.tif 100.548 KB  اصلاح قانون بودجه سال 1388
18-28640.tif 84.558 KB اهداف گزارشگري مالي
______________________________________ديماه 1388______________________________________
فايلها
193542.tif 2.06 MB آيين نامه خريد خدمات مشاوره
257-54565.tif 78.349 KB  قانون هدفمند كردن يارانه ها
______________________________________ آذرماه 1388 ______________________________________
فايلها
20-22-90866.tif 93.708 KB دريافت 15رسته بهاي واحد پايه
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^