پیوندها

صورت خلاصه دريافتي از خزانه از محل اعتبارات تملك kholasedaryaftiazkhazane.doc
38.912 KB
صورت خلاصه دريافتي از خزانه از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي در پايان اسفندماه
صورت خلاصه عملكرد اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي برحسب فصول سرمايه اي                amalkardetebarat.doc
40.96 KB
صورت خلاصه عملكرد اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي برحسب فصول سرمايه اي               
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي yaddashtvsurathayemali.xls
234.496 KB
تراز گروه حسابها surathesabdaramad.doc
77.824 KB
صورت وضعيت پرداختهاي غير قطعي سنوات قبل sanava2.doc
65.536 KB
صورت خلاصه اعتبارات تملك دارييهاي سرمايه اي (فرم خام 12 عملكردي) formkham12amalkardi.xls
23.552 KB
صورت خلاصه عملكرد اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي برحسب فصول سرمايه اي (فرم خام 4 تملك) formkham4tamalok.xls
20.48 KB
صورت خلاصه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (فرم 12) form12.doc
65.024 KB
صورت خلاصه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (فرم 12)
صورت خلاصه عملكرد اعتبارات تملك دارائيهاي مالي form5tamalok.doc
39.936 KB
صورت خلاصه عملكرد اعتبارات تملك دارائيهاي مالي
صورت خلاصه عملكرد اعتبارات ابلاغي تملك دارئيهاي سرمايه اي بر حسب فصول بر حسب برنامه form4etebarateblaghi.doc
48.64 KB
صورت خلاصه عملكرد اعتبارات ابلاغي تملك دارئيهاي سرمايه اي بر حسب فصول بر حسب برنامه
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^