پیوندها

تصويب نامه ها و بخشنامه های سال 91
___________________________ديماه91___________________________________
__________________________آذرماه91__________________________________
1- آيين نامه اجرايي ماده 228 قانون برنامه پنج ساله پنجم

2-ضريب حقوق و عيدي پايان سال

3-در خصوص برداشت مطالبات از حسابهاي بانكي در دستگاههاي اجرايي

4- درخصوص تكليف مقرر در جز (4-2) ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم

5- در خصوص ساماندهي بازار

6-آيين نامه استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها

7-حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع اده 36 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران

8- استفاده از علامت مربوط به محصولات ارگانيك توسط سازمان استاندارد

9-استفاده از شماره اقتصادي در معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي

10-دستورالعمل اجرايي جز (3-2-24) بند(3-24) ماده واحده قانون بودجه 91

11-ماليات بر ارزش افزوده

12-اصلاحيه نامه شماره 45653/ت 47572 ه

13-اصلاح نامه شماره 134268/ت 47898 مورخ 8/7/91

14- قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم

15- در خصوص موضوع تخصيص اعتبار با استانداريهاي كشور

16-در خصوص رسيدگي به تخلفات رانندگي

17-اصلاحيه تصويبنامه شماره 3031/ت 31045 مورخ 4/6/83
____________________________آبانماه 91________________________________
______________________________مهرماه 91_____________________________
_____________________________شهريورماه91_________________________________
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^