پیوندها

توضیحات

نام نام خانوادگي
نام پدر كدملي
شماره تماس شماره همراه
شماره فكس پست الكترونيكي
آدرس سرمايه گذار
اطلاعات كاري
عنوان پروژه حجم سرمايه گذاري
ميزان پيشرفت فيزيكي آدرس محل پروژه
عنوان مجوز يا استعلام درخواستي دستگاه صادركننده مجوز دستگاه صادركننده مجوز يا استعلام درخواستي
شرح اقدامات شرح مختصري از اقدامات صورتگرفته براي اخذ مجوز يا استعلام درخواستي مشكلات مشكلات اخذ مجوز يا استعلام درخواستي
نام دستگاه مشكل ساز عنوان دستگاهها/ وزارتخانه هايي كه سرمايه گذار در فرايند اخذ مجوز يا استعلام درخواستي با مشكل مواجه گرديده
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^