پیوندها

تصویبنامه ها و بخشنامه های سال 94
_______________________________اسفند ماه 1394 _____________________________________________
1- نامه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص چگونگی تعیین سنوات ارفاقی جانبازان ،معلولین و فرزندان معزز شهداء
2- آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
3- نحوه شناسایی رویداد مالی مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال 93 حکم بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394
4- آیین نامه اجرایی بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید در خصوص اوراق تسویه خزانه
5- اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید در خصوص انتشار اوراق خزانه
6- بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای تحویل به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی (اطلاعیه شماره 1 )
7- صورتجلسه مشترک منعقده فی مابین معاونت نظارت مالی، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی در راستای اجرای حسابداری بخش عمومی
8- آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
9- دستورالعمل نحوه ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی از طریق سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات کشور
__________________________________بهمن ماه 1394 _________________________________________
________________________________دی ماه 1394 _______________________________________
1- نامه اداره کل خزانه در خصوص شرایط افتتاح حساب تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحساب
2- نامه اداره کل خزانه در خصوص تجمیع مانده مبالغ سپرده های هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و ایجاد یک حساب واحد رد وجوه سپرده
3- نامه اداره کل خزانه در خصوص جایگزینی شماره و تاریخ قبض سپرده صادر شده به جای شماره و تاریخ فیش بانکی
4-مصوبه در خصوص اصلاح تبصره(1) ماده (3) آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
5- آیین نامه اجرایی ماده (11)قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
6- بخشنامه راه اندازی سامانه پیگیری و استعلام الکترونیکی دولت (سپاد)
7- مصوبه در خصوص تسویه بدهی دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
8- مصوبه در خصوص ما به التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1394
9-نامه ادره کل خزانه درخصوص نمونه فرم درخواست وجه از خزانه
10-نامه اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در خصوص فایل الکترونیکی پاسخ به رفع ابهامات مربوط به فرمهای مطالبات و بدهیهای دستگاه های اجرایی
11-بخشنامه در خصوص صدور کارت اعتباری برای کارکنان دولت و بازنشتگان سازمان بازنشستگی کشوری
12-دستورالعمل "حسابداری واگذاری و استفاده از قیر یارانه ای"
__________________________________آذرماه 1394________________________________________
1- مصوبه اصلاحی درخصوص ماده 8 آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه ومزایای اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868/ت 33903 ه مورخ 28/09/1384
2- آیین نامه اجرایی ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
3-آیین نامه توسعه وگسترش کارری فناوری اطلاعات وارتباطات
4-دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایهای سرمایه ای جدید ونیمه تمام به بخش غیردولتی
5-مصوبه درخصوص کاهش گازهای گلخانه ای
6-مصوبه درخصوص توسعه تولید محصولات دانش بنیان
7-ایراد مجلس درخصوص آیین نامه توسعه وگسترش کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات
8-رای دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت اعطاء طبقه تشویقی
9-قانون حمایت ازصنعت برق کشور
10-فرمهای مربوط به تاییدیه دریافت وپرداخت ازخزانه
11-آیین نامه تضمین معاملات دولتی
12-مصوبه در خصوص بسته نرخهای کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق صادرات ایران
13-اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده (41) قانون پولی  بانکی کشور
14-قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
___________________________________آبان ماه 1394 ______________________________________
1- اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی به عراق
2- ابلاغ قانون اقدام متناسب ومتقابل دولت جمهوری اسلامی ایران دراجرای برجام
3- تفاهم نامه  معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشورباموسسه آموزش عالی وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی  درخصوص آموزش حسابداری تعهدی
4- آیین نامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 درخصوص واگذاری طرحهای نیمه تمام به بانکها
5- اصلاح ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت
6- آیین نامه اجراییی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع
7- ابلاغ اصلاحیه ماده (9) قانون حمایت ازشرکتهاوموسسات دانش بنیان
8- ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی وبانکی کشور
9- ابلاغ قانون اصلاح موادی ازقانون مبارزه با قاچاق کالاوارز
10- ابلاغ قانون اصلاح قانون استفاده متوازن ازامکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
11- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
12- قانون استفاده متوازن ازامکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
13مصوبه درخصوص اساسنامه اشتغال وکارآفرینی ایثارگران
14-ایراد مجلس درخصوص تصویب نامه امهال بازپزداخت تسهیلات دریافتی ازحساب ذخیره ارزی
15-آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون رفع موانع  تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور
16-دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور
17-آیین نامه اجرایی بند(د) تبصره 10 قانون بودجه سال 1394
18-مصوبه اصلاحی درخصوص تصویب نامه شماره 75574/ ت 52297 ه مورخ 11/06/1394
19- آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور
20- بخشنامه دبیرههیئت دولت درخصوص نحوه تغییر کاربری اموال غیرمنقول
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^