تصویبنامه ها و بخشنامه های سال95
___________________________________اسفند ماه 1395_____________________________________________
___________________________________بهمن ماه 1395_______________________________________________________
___________________________________دی ماه 1395____________________________________________________
______________________________________آذر ماه 1395________________________________________________
1-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مشاغل سخت و زیان آور و درجه آن در بنیاد شهید و امور ایثارگران
2-بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کارتهای اعتباری
3-بخشنامه اداره کل خزانه در خصوص اعلام شماره حساب شبا در درخواست وجه
4-اصلاحیه آیین نامه مبارزه با پولشویی
5-بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مراقبتهای دقیق و مسولیتهای ذیحساب در مورد مصوبات شورای حقوق و دستمزد
6-آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (26) قانون الحاق 2 در خصوص نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی
7-اصلاحیه مصوبه 206/7539 مورخ 1390/4/1 شورای عالی اداری موضوع ساماندهی فضاها و ساختمان اداری
8-آیین نامه روش کار شورای فنی استان
9-ضوابط اجرایی کارهای امانی در پروژه های استانی
10-نامه رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی در حصوص پرداخت اسناد خزانه اسلامی به شهرداریها
11-بخشنامه بودجه سال 1396
12-نامه رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی در حصوص تغییرات سامانه ثبت بدهی و مطالبات
13-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار
14-آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد و ... از شمول موادی از قانون کار
________________________________آبان ماه 1395_______________________________________________________________
1-بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات مربوط به اراضی،املاک و ابنیه دستگاههای اجرایی
2-بخشنامه مدیر کل خزانه در خصوص انسداد حساب دریافت و پرداخت حقوق بازنشستگان
3-بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص الزام ارسال لیست مطالبات و بدهیها از طریق سامانه سماد
4-بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اموال منقول غیر مصرفی
5-دستورالعمل حسابداری اوراق اجاره
6-بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی مربوط به سپرده حسن انجام کار
7-بخشنامه معاون رئیس جمهور در خصوص صرفه جویی در سایر هزینه های جاری و متفرقه
9-اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند(ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 
10-بخشنامه مدیر کل خزانه در خصوص اعلام حساب واحد جهت تمرکز وجوه سپرده و یک حساب واحد جهت رد وجوه سپرده
11-قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کشور
12-نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر نفت در خصوص ارسال لیست مطالبات و بدهی های شرکت دولتی
13-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص انتشار صکوک اجاره
14-آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان ،جانبازان و خانواده شهدا
15-قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
16-قانون اصلاح مواد(3)،(6)و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)
17-قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست و موسسات عمومی غیر دولتی
18-آیین نامه اجرایی تبصره (14)قانون بودجه سال 1395 کشور
19-بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص صرفه جویی در مصارف بودجه سال 1395
20-بخشنامه دولت در خصوص حل اختلافات بین دستگاههای اجرایی کشور
21-آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
22-پاسخ معاونت حقوقی مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عائله مندی بانوان مجرد
23-دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه
بيشتر
^