پیوندها

اخبار معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان
*********************************
ابلاغ نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی توسط معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
اولین جلسه هماهنگی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی استان
جلسه ستاد پیگیری و تسویه اقلام سنواتی
تقدیر معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
تقدیر معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^