پیوندها

  • وجود منابع آب فراوان(ميانگين 10 ميليارد متر مكعب نزولات جوي سالانه) بعنوان منبع تامين كننده نيازهاي شرب، زراعت وصنعتي استان ، فلات مركزي وجنوب غربي كشور
  • بهره مندي از چشمه هاي آب معدني با كيفيت بالا 
  • وجود رودخانه ها وچشمه هاي مناسب براي ايجاد و توسعه طرحها و مجتمعهاي پرورش ماهي سرد آبي
  • همجوار بودن با دو قطب صنعتي كشور(اصفهان و خوزستان) وشرايط مناسب جهت ايجاد صنايع تبديلي ، تكميلي، وابسته و جانبي
  • اكوتوريسم غني براي جلب و جذب گردشگر (وجود بارشهاي جامد در استان، رودخانه ها، جنگلها، ارتفاعات و ديگر مناظر طبيعي) و وجود شرايط مناسب براي احداث مجتمعهاي رفاهي، تفريحي ،خدماتي و آموزشي
  • وجود شرايط مناسب براي توليد انرژي ها ي برقابي و خورشيدي ازطريق ايجاد نيروگاههاي كوچك
  • وجود منابع نفت و گاز در استان
  • وجود مراكز آموزش عالي و قابليت تبديل شهركرد به عنوان يكي ازمراكز دانشگاهي كشور
  • وجود تعداد زيادي نيروي كار ماهر در داخل و خارج از كشور
  • وجود امكانات زير بنايي آب، برق،گاز وارتباطات در شهركهاي صنعتي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^