پیوندها

________________حقوق شهروندي_______________
اطلاع رساني - حقوق شهروندي
****************************************
حقوق شهروندی در نظام اداری
****************************************

انتصاب آقای عبداللهی به عنوان عضو کارگروه حقوق شهروندی
****************************************
سند ملی حقوق شهروندی
****************************************
تصویبنامه حقوق شهروندی
****************************************

منشورحقوق شهروندی آذر 95
****************************************
هشدار جرائم اقتصادی
****************************************
_________________راهنمای ارباب رجوع_________________
___________اقدامات طرح تکریم ارباب رجوع_____________
 • آموزش و فرهنگ سازی طرح تکریم کارکنان
 • احصاء ، مستند سازی نحوه ارائه خدمات ( مدت زمان ، مراحل انجام کار و مدارک لازم )
 • اصلاح فرایندهای مورد عمل در حدود قوانین و ابلاغ و اجرای آنها
 • مکانیزاسیون فعالیت ها و پیاده سازی اتوماسیون اداری
 • اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم از طریق
 • نصب نام و نام خانوادگی متصدیان انجام کار و شرح وظایف آنها
 • ایجاد وب سایت سازمان و پست الکترونیک
 • نصب تابلوهای راهنمای طبقات
 • تهیه و عملیاتی نمودن منشور اخلاقی سازمان و نصب در معرض دید مراجعان
 • اختصاص فضای مناسب اداری حضور ارباب رجوع و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم از قبیل آبسرد کن ، صندلی و غیره
 • توزیع مستمر فرم های نظرسنجی و جمع آوری نظرات مراجعین و انعکاس به مسئولان و کارکنان
 • انتخاب و آموزش بازرس طرح تکریم و انجام بازرسی های دوره ای از وضعیت اجرای طرح
 • تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنانی که رضایت ارباب رجوع را کسب کرده اند
 • اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان و مراجعین و نصب صندوق مربوطه
 • تشکیل و فعال سازی کمسیون تحول اداری و کمیته های تخصصی و فرعی آن

***************************************************************************************
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^