پیوندها

تصویبنامه ها و بخشنامه های سال 89
______________________________________اسفند1389______________________________________
فايلها
54-3191.tif 36.534 KB اصلاحاتي در كاربرد بخشنامه هاي تعرفه حق الزحمه مهتدسان مشاور بر مبناي درصدي از برآورد اجراي كار(1/12/1389)
88-12370.tif 181.58 KB بخشنامه احكام مالياتي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
200-36693.tif 7.19 MB بخشنامه ماليات بر درآمد ورزشكاران و مربيان امور ورزشي حرفه اي و غير حرفه اي
200-37030.tif 5.44 MB
22-37025.tif 5.32 MB آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال شخص ثالث
46056-300646.tif 70.43 KB نرخ معرفه خدمات آزمايشگاهي موسسه استاندارد
315170.tif 53.119 KB اصلاح مصوب ماموريت روزانه
______________________________________بهمن1389______________________________________
فايلها
258897.tif 108.93 KB تصوبنامه  با عنوان نرخ صدور گواهي با تاريخ 16/11/89
254625.tif 68.933 KB تصويبنامه شماره254625 مورخ10/11/89 با عنوان سود ابرازي شركتهاي واگذار شده دولتي
19533.tif 47.957 KB عوارض آلايندگي پالايشگاهها (تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده)
200-32406.tif 56.409 KB مقررات تبصره يك ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم
ن45464ت-169070.tif 245.973 KB تصميم نامه در خصوص اعلام موجودي كالا
______________________________________ديماه 1389______________________________________

فايلها
200-55919.tif 55.003 KB تطبيق احكام مستخدمين جديد(بخشنامه)
200-30214.tif 669.677 KB احكام مالياتي قانون حمايت از شركتها(بخشنامه)
______________________________________آذر1389___________________________________________ فايلها
172412.tif 1.16 MB آئين نامه ساماندهي و توسعه رسانه ها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال
200-27246.tif 221.554 KB تسري مفاد بند 5 بخشنامه شماره 11485مورخ5/7/89
204574.tif 215.164 KB
204578.tif 573.825 KB در خصوص پوشش بيمه اي 20 قلم دارو
199750.tif 113.038 KB پرداخت تسهيلات به خودرو هاي عمومي
200-26287.pdf 9.81 MB اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/13/12/66
2-169-1430.tif 151.897 KB وجاهت كسر كسور بازنشستگي از مزاياي غير مستقيم
______________________________________آبانماه 1389______________________________________
فايلها
ب-ه51920.tif 56.127 KB در خصوص واگذاري طرح هاي تملك سرمابه اي به سرمايه گذاران
ب-ه51940.tif 75.538 KB در خصوص آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها
183584.tif 100.753 KB در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري
171418.tif 202.545 KB قانون الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري
1309-12-22951.tif 39.451 KB حق بيمه زوجين
200-41722.tif 463.566 KB در خصوص فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
ه45432-169874.tif 84.65 KB
210-24687.tif 1.85 MB بخشنامه لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالياتهاي بر درامد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ 30/6/1389
13696.tif 137.23 KB نحوه محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
200-25165.tif 869.49 KB درخصوص مقررات ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم
200-43512.tif 252.588 KB دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي
187447.tif 65.066 KB در خصوص استفاده از خدمات تخصصي حسابداران به عنوان كارشناس رسمي
______________________________________مهرماه 1389______________________________________ فايلها
147237.tif 2.83 MB اصلاح قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراها
147238.tif 231.902 KB درخصوص الحاق يك تبصره به ماده 964قانون مدني اصلاحي87
206-35267.tif 1.54 MB تصويبنامه در خصوص رقابتهاي فضايي
167028.tif 149.831 KB
168467.tif 98.437 KB اصلاح آيين ماه بيمه روستاييان
ن45464ت-169070.tif 245.973 KB تصميم نامه در خصوص اعلام موجودي كالا
21289.tif 126.749 KB صورتجلسه نحوه پرداخت صورت وضعيت پروژه هاي عمراني
1747239.tif 2.49 MB قانون برقراري بازماندگان مهاجران
21323.tif 200.134 KB در خصوص پرداخت حق جذب و مرخصي مناطق محروم
_____________________________________شهريور 1389______________________________________ فايلها
100-47707.tif 810.691 KB دستورالعمل نحوه درخواست تجديد نظر در نرخ پيمانها
139222.tif 1.07 MB در خصوص مديريت مصرف سوخت
______________________________________مردادماه1389______________________________________
فايلها
112125.tif 153.544 KB درخصوص تصويبنامه شماره 44440/ت5409
2-169-911.tif 151.897 KB درخصوص نامه شماره 40200-35مورخ 3/5/1389
93926.tif 81.754 KB درخصوص سوالات و ابهانات ذيحسابان
92482.tif 56.93 KB درخصوص معرفي نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي
26429.tif 175.282 KB در خصوص تركيب اعضا و وظايف شبكه تحول اداري
110009.tif 359.123 KB در خصوص تصويب نامه شماره 18725/ت 38876
______________________________________تيرماه 1389______________________________________
فايلها
44770-77683.tif 287.967 KB آيين نامه اجرايي مواد 84و86و87و90و91و93 قانون مديريت  خدمات كشوري
87544.tif 1.03 MB آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ملاده 56
______________________________________خردادماه 1389______________________________________
فايلها
30-12117.tif 344.63 KB دريافت قانون اصلاح تنظيم خانواده
______________________________________ارديبهشت1389______________________________________

فايلها
21685.tif 712.256 KB در خصوص بودجه سال 89 كل كشوردر حضور حوزه وزارت اموراقتصادي و دارايي
100-6405.tif 1.14 MB بخشنامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سر جمع
44520-28610.tif 118.903 KB آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها
43040-42052.tif 105.425 KB آيين نامه اجرايي مواد 3 و 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني
______________________________________فروردين 1389______________________________________
فايلها
12566.tif 6.67 MB رهنمود حسابداري وجوه اداره شده -موضوع ماده 128 قانون محاسبات عمومي
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^