پیوندها

_____________________________تملک دارایی های سرمایه ای___________________________________
______________________________________درخواست وجه_______________________________________ فايلها
فرآيند درخواست وجه.docx 16.934 KB
______________________________________درآمد عمومي_______________________________________
فايلها
درآمد عمومي.doc 37.376 KB
________________________________________افتتاح حساب______________________________________
فايلها
افتتاح حساب خزانه.doc 49.664 KB
_____________________________________سپرده______________________________________________
فايلها
فلوچارت_اعلام_بستانکاري.doc 39.424 KB
فلوچارت_تائيده_موجودي1.doc 38.912 KB
قسمت_سپرده.docx 19.234 KB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^