نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
سه‌شنبه 18 بهمن 1390 ______لیست سامانه های مرتبط _______

لیست سامانه های در حال استفاده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری

رديف

عنوان سامانه

بستر سامانه

آدرس

شرح و نرم افزار مرتبط

1

سادا

اینترنت

https://sada.mefa.ir

سامانه اموال دستگاه های اجرایی

2

سناما

شبکه دولت

192.168.23.111

سامانه نظارت  آنی  مالی دستگاههای اجرایی استان

3

سناب

اینترانت داخلی

10.140.1.67

سامانه نظارت بر اجرای بودجه

4

سماد

شبکه دولت

192.168.1.97

سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت

5

اوراق بهادار

اینترانت داخلی

10.140.1.181

نرم افزار ثبت و صدور سفارشات چاپ اوراق بهادار

6

سامانه دادور

اینترنت

www.bemcenter.ir

مرکز پایش محیط کسب و کار کشور

7

پنجره واحد سرمایه گذاری استان

اینترنت

http://chb-invest.ir

سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری

8

بنکلت

اینترانت داخلی

10.140.1.40

سامانه بانکواره یا همان دریافت و پرداخت الکترونیکی خزانه

9

نسیم

اینترانت داخلی

سامانه دریافت صورتحساب های دولتی استان(بانک مرکزی)

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^