نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
دوشنبه 20 فروردين 1397 ______________ستاد سرمایه گذاری_____________ آشنایی با پنجره واحد سرمایه گذاری استان


دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارایی

 اداره ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
مسئول مربوطه: فاطمه ابراهیمی -رئیس گروه سرمایه گذاری
تلفن تماس:038-2264750

 
تعریف خدمت : حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری و رسیدگی به اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری
 
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : استانداری و سایر دستگاههای دولتی مرتبط با سرمایه گذاری - دستگاههای دولتی عضو ستاد سرمایه گذاری
 
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی - ماده 7 اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44
 
زمان میانگین برای سرویس : 15 روز
 هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
 
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فرم خلاصه وضعیت پروژه- فرم درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی - فرم ثبت تقاضا برا ی طرح در جلسات ستاد سرمایه گذاری- فرم گزارش عملکرد ستاد سرمایه گذاری استان
 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری یا مراجعه به وب سایت سازمان
 
آدرس محل مراجعه :شهرکرد-بلوار طالقانی-مجتمع ادرات –اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 

 آدرس وب سایت : 
http://cb.mefa.ir , آدرس پنجره واحد سرمایه گذاری استان:https://chb-invest.ir

مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری قبل از راه اندازی پنجره واحد

مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری قبل از راه اندازی پنجره واحد

پرسشهای متداول

فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری دستگاهی مرتبط

قابلیتها و فرصتهای سرمایه گذاری استان

راهنمای سرمایه گذاری در ایران (فایل به زبان فارسی)

راهنمای سرمایه گذاری در ایران (فایل به زبان انگلیسی)


 
فايلها
فرم+خلاصه+وضعيت+پروژه+(فارسي).doc 64.512 KB
فرم خلاصه وضعيت پروژه لاتين.doc 64.512 KB
فرم+شكايات+متقاضيان+سرمايه+گذاري.doc 33.792 KB
فرم+مراجعه+متقاضي.doc 33.792 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^