نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
يكشنبه 20 فروردين 1391 ______________________حراست_______________________
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارایی                                 
 شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
نام خدمت :رسیدگی به امور شکایات بیمه ای - سازمان اموال تملیکی

تعریف خدمت: تأئید صلاحیت اشخاص متقاضی نمایندگی بیمه- شرکت در مزایده ها

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : شرکتهای بیمه - سازمان اموال تملیکی

هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان

میانگین زمان برای ارائه خدمت: بستگی به نوع درخواست متقاضی

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت: به لحاظ نوع کار به واحد حراست سازمان مراجعه می نمایند.

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری

      آدرس محل مراجعه : شهرکرد – بلوار طالقانی-مجتمع ادارات- اداره کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری

      تلفن: 32262359-038

      آدرس وب سایت 
http://cb.mefa.ir

      پست الکترونیک:
daraee.shahrekord@chmail.ir
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^