نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
يكشنبه 20 فروردين 1391 ______________رسیدگی به شکایات مردمی _____________
رسیدگی به شکایات مردمی
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد ودارایی
 
شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
 
تعریف خدمت : رسیدگی به شکایات مردمی
 
سایر دستگاه های مرتبطدر جهت انجام خدمت : درخواستها و شکایات مردم که مرتبط با اداره کل امور اقتصادی ودارایی می باشند از طریق واحد پاسخگویی به شکایات مردمی رسیدگی و پاسخ داده میشود.
 
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : اجرای اصول طرح تکریم ارباب رجوع- نامه های مربوط به نحوه رسیدگی به درخواست ارباب رجوع
 
زمان میانگین برایسرویس : یکماه
 
هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
 
مدارک مورد نیازبرای انجام خدمت : فرم تکمیل درخواست توسط ارباب رجوع- نامه مربوط به پاسخ قطعی
 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری
 
آدرس محل مراجعه :شهرکرد-بلوار طالقانی-مجتمع ادرات –اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 

تلفن:32244007-038

 
آدرس وب سایتhttp://cb.mefa.ir
پست الکترونیک:daraee.shahrekord@chmail.ir
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^