نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
اخبار

1398/6/2 شنبه

جلسه ستادپیگیری وتسویه اقلام سنواتی

جلسه ستاد پيگيري حسابهاي  سنواتي درتاريخ  30 تیر  با حضور آقاي عبداللهی نماینده وزیرو مدير كل،آقای فانی معاون نظارت مالی  ورئیس خزانه معین استان ورؤساي اداره نظارت مالي واداره هماهنگي وتلفيق  حسابها و آقاي شفیعی ذیحساب شرکت آب منطقه ای استان در محل اداره كل تشکیل گردید.درابتداي جلسه آقاي عبداللهی به اهميت  تسريع تسويه حساب اقلام سنواتي اشاره واظهارداشتند با عنايت به  تاكيد اداره كل هماهنگي و تلفيق حسابها وروشهاي حسابداري  مبني  بر تسويه  و تاديه پرداختهاي  غير قطعي،توجه به تغييرسياستهادراين زمينه وبازنگري درخصوص پرداختهاي غير قطعي سنواتي بيش ازپيش ضروري مي باشد . آقاي فانی نيز بيان داشتند  نتيجه پيگيريها ومكاتبات  انجام شده با  ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي  اجرائي  استان به  منظوركاهش اقلام  سنواتي  غير قطعي مورد توجه  مي باشد واميد است درآينده نزديك اين اقلام  بطور كامل تسويه  شده  وازصورتحسابهاي دستگاههاي اجرائي استان خارج گردد. درپایان جلسه ذیحساب دستگاه مذکور به تشریح روند تسویه حساب اقلام سنواتی درسال مالی  1397 پرداخت وگزارش میزان اقلام سنواتی تسویه شده رابه ستاد پیگیری وتسویه  اقلام سنواتی ارائه نمود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^