دوشنبه, 18 فروردين 1399
  • ساعت : ۹:۵:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۹۰۹۸۶
اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری موفق به كسب رتبه برتر كشوری در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملكرد بودجه كل كشور و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی گردید.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه برتر کشوری در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی گردید.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان چهارمحال و بختیاری ارزیابی عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها با عنایت به بخشنامه شماره54/7541 مورخ 26/01/1393 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور توسط اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در 8 شاخص انجام شده است. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه برتر کشوری در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی برای دومین سال متوالی گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0