فرمهای مرتبط با خزانه

دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان(قانون بودجه سال 1396) 

فرم شماره (2-2) : معرفی اشخاص ذینفع (اشخاص حقوقی)  (عنوان فایل : akhza1) شامل فرم 2-2 و 2-1
فرم شماره (3) : خلاصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی سال 1396  (عنوان فایل : akhza2)
فرم شماره (4) : خلاصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت کسور قانونی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد خزانه اسلامی موضوع قانون بودجه سال 1396 اینجا کلیک نمایید.

دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان در نظام بانکی موضوع تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور 

فرم شماره (1-2) و(2-2): معرفی اشخاص ذینفع (اشخاص حقیقی و حقوقی)  (عنوان فایل : sakhab1)

فرم شماره (3) : خلاصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی سال 1395  (عنوان فایل : sakhab2)

فرم شماره  4


 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0