پیوندها

فرمهای مرتبط با خزانه
__________فرمهای درامد______________
فرمهای اسناد خزانه اسلامی
دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان(قانون بودجه سال 1396) 

فرم شماره (2-2) : معرفی اشخاص ذینفع (اشخاص حقوقی)  (عنوان فایل : AKHZA1) شامل فرم 2-2 و 2-1
فرم شماره (3) : خلاصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی سال 1396  (عنوان فایل : AKHZA2)
فرم شماره (4) : خلاصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت کسور قانونی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد خزانه اسلامی موضوع قانون بودجه سال 1396 اینجا کلیک نمایید.

د
ستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان در نظام بانکی موضوع تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 

فرم شماره (1-2) و(2-2): معرفی اشخاص ذینفع (اشخاص حقیقی و حقوقی)  (عنوان فایل : SAKHAB1)

فرم شماره (3) : خلاصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی سال 1395  (عنوان فایل : SAKHAB2)

فرم شماره  4


 


 
فرم های خزانه
فرمهای مربوط به اسناد خزانه اسلامی دریافت فایل
هزینه ای
فرم درخواست وجه جدید-حقوق
دریافت فایل
فرم درخواست وجه جدید-سایر   
تملک داراییهای سرمایه ای
فرم درخواست وجه جامع جدیدسال 95
سپرده
فرم درخواست وجه جامع جدیدسال95-جدید
فرم تائید منابع-جدید
فرم تایید مصارف-جدید
دریافت فایل
درآمد
فرم درخواست وجه جامع جدیدسال 95
فرم تائیدیه منابع(درامد عمومی)
تاییدیه مصارف
استردادی
فرم درخواست وجه جامع جدیدسال 95 
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^