پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
توضیحات

تاریخ
تاریخ
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:
شفافیت فرایندی
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت در خواستها
تسلط بر فرایند
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
زمان فرایند
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارئه خدمت در فرم رسید خدمت
میزان مراجعه به قسمت هاو بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرایند
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری ( نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی،...) به بخشهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت
کلیت فرآیند
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 
امتیاز دهی
 
 

^